คนขับรถผู้บริหาร - อื่นๆ - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
ตัวแทนจำหน่ายเครืรองมือเกษตร เครื่องมือช่าง ยี่ห้อ คลินตัน ไตรตัน วีโกเทค

สาขา
บจก. อาร์พี ออลมาร์ท

สวัสดิการ
มีโอที ตามจริง

เงินเดือน - งานประจำ
10,000 - 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - อื่นๆ
ขับรถให้ผู้บริหาร และช่วยงานอื่นๆตามสถานการ์ณ
พูดไพเราะ มีมารยาท มีน้ำใจ รู้จักทางในกทม และปริมณฑลได้ดี