ฝ่ายผลิต - งานโรงงาน - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
โรงสีข้าว

สาขา
ขวัญข้าว อินเตอร์เทรด

สวัสดิการ
OT ที่พัก ประกันสังคม วันหยุด Bonus

เงินเดือน - งานประจำ
10,000 - 16,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานโรงงาน