ธุรการบัญชีและการจัดการ - งานบัญชีและการเงิน - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
www.sportmanroller.com
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า โพลิเมอร์

สาขา
เดชชัยรับเบอร์

สวัสดิการ
ค่าคอมมิชชั่นจากการรับออเดอร์
ชุด พนง
วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
ค่าล่วงเวลา
เบี้ยขยัน
เงินสนับสนุน เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท

เงินเดือน - งานประจำ
10,000 - 20,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานบัญชีและการเงิน
1.สามารถพูดอธิบายสิ่งต่างๆได้ดี ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ทางสืออินเตอร์เน็ท
2.สามารถใช้ Program Express ได้ดี
3. พิมแบบสัมผัสได้ดี
4. มีความละเอียดรอบคอบสูง
5. มีไหวพริบในการทำงานและแก้ปัญหาได้ดี
6. สามารถทำงาน และ ติดตาม งานจนสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
7. จัดระเบียงานต่างๆได้ดี สรุปงานได้ รายงานข้อมูลได้ถูกต้อง
8. มีมุนษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ลักษณะงานที่ทำ
1.รับออเดอร์ลูกค้าจากช่องทางต่างๆ ทางโทรศัพท์และทางสื่อออนไลน์
และทำสรุป order/ ทำใบเสนอราคา / ออกใบสั่งผลิตให้ทางโรงงานจัดเตรียมสินค้า
2. ทำสรุปรายงาน Stock สินค้า / รายงานยอดขาย
3. ลง บช รับ จ่าย
4. ปิดงบการเงิน
5. ลง บช ส่งสรรพกร online