พนักงานฝ่ายผลิต - งานโรงงาน - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
ผลิตสันแฟ้มพลาสติกเข้าเล่มหนังสือ ตรายาง และเครื่องใช้สำนักงาน

สาขา
บริษัท ตรายางไทย จำกัด

สวัสดิการ
ประกันสังคม

เงินเดือน - งานประจำ
400 บาท/วัน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานโรงงาน
เฝ้าเครื่องจักรและแพคสินค้า