พนักงานเสิร์ฟ - งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
โรงแรมและที่พัก (เดอะบัฟฟาโล อัมพวา)

สาขา
บริษัท ปันรักปูนสุข จำกัด

สวัสดิการ
ประกันสังคม svc

เงินเดือน - งานประจำ
9,600 - 12,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ดูแลดูค้าในร้านอาหาร เสิร์ฟอาหาร