ผู้ช่วย/ขับรถ ผู้จัดการ - อื่นๆ - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ทางทะเล

สาขา
TOPPACAMP - Head Office

สวัสดิการ
มีเงินล่วงเวลาต่างหาก ค่าอาหาร กรณีเดินทางต่างจังหวัด (ควรมีภูมิลำเนาในเขตเมืองนครราชสีมา)

เงินเดือน - งานประจำ
9,100 - 10,850 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - อื่นๆ
ผู้ช่วยธุระทั่วไป ขับและดูแลรถยนต์ สามารถทำงานล่วงเวลา หรือเดินทางต่างจังหวัดได้ มีทักษะการขับรถที่สุภาพ ปลอดภัย เคารพกฎจราจร มีความรู้การดูแลรักษารถยนต์ **ควรมีภูมิลำเนาในเขตเมืองนครราชสีมา**