receptionist - งานรับรองลูกค้า - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
46/1 หมู่ 11 ต.ปากแรต
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

สาขา
T hostel

สวัสดิการ
-

เงินเดือน - งานประจำ
12,000 - 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานรับรองลูกค้า
-