ธุการบัญชี - งานบัญชีและการเงิน - งานสัญญาจ้าง

รายละเอียดบริษัท
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน โครงการ

สาขา
Twin electric company

สวัสดิการ
โบนัส ประกันสังคม

เงินเดือน - งานสัญญาจ้าง
12,000 - 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานบัญชีและการเงิน
คีย์ข้อมูลทางบัญชี เจ้าหนี้/ลูกหนี้