พนักงานประจำร้าน - งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
จำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ เบเกอรี่ อาหาร

สาขา
Caffe' Latte

สวัสดิการ
เข้าระบบประกันสังคม มี OT โอที
ส่วนลดราคาเครื่องดื่มและอาหาร

เงินเดือน - งานประจำ
9,000 - 10,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ทำหน้าที่ชงกาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ ทำเบเกอรี่ ดูและรักษาความสะอาดภายในร้านและบริเวณรอบๆร้าน