พนักงานร้าน - งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
ร้านอาหาร

สาขา
Tha Tian Store

สวัสดิการ
ในช่วงทดลองงาน จะไดรับค่าแรงเป็นรายวัน
1. ค่าแรง วันละ 370 บาท
2. เงินรับประทานอาหาร 50 บาท พร้อม ข้าวเปล่าในร้าน สองมื้อ
3. ทิป รายวัน

หากพ้นช่วงทดลองงานจะได้รับสวัสดิการดังนี้
1.รับเงินเดือนเต็มจำนวน
2. รับค่าอาหารรายวัน วันละ 50 บาท พร้อมข้าวเปล่า สองมื้อ
3.รับทิปรายวัน
4.รับทิปรายเดือน
5.มีวันหยุดได้เดือนละ 4 วัน

เงินเดือน - งานประจำ
10,000 - 12,500 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม
เวลาเริ่มงาน เก้าโมงเช้า ถึง หนึ่งทุ่ม
รับออเเดอร์,ต้อนรับลูกค้า,ทำความสะอาดร้าน และ สามารถทำงานในตำแหน่งอื่นๆได้ ถ้าจำเป็น
สามารถพูดและ ฟัง ภาษาอังกฤษ ได้บ้าง
ตรงต่อเวลา มีวินัย และ ความรับผิดชอบ