ประสานงานกับลูกค้าและพนักงาน - อื่นๆ - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
ผลิตและจำหน่ายกระดานไวท์บอร์ดและอุปกรณ์ทุกแบบทุกชนิด

สาขา
บริษัทเทคโนโลยี บอร์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สวัสดิการ
-

เงินเดือน - งานประจำ
12,000 - 15,500 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - อื่นๆ
ดูแลและบริหารงานขนส่งสินค้า