designer - ออกแบบและผลิตสื่อ - งานสัญญาจ้าง

รายละเอียดบริษัท
ออกแบบกราฟิก ออกแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบโฆษณา ออกแบบinterior

สาขา
บริษัทรีเจนซี่คอร์ปเปอร์เรชั่นจำกัด

สวัสดิการ
-

เงินเดือน - งานสัญญาจ้าง
15,000 - 25,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - ออกแบบและผลิตสื่อ
9:00-18:00
ได้ทำงานกับเจ้านายที่เข้าใจdesigner
มีโอกาสแสดงผลงานหากมีความสามารถและมีใจ