ธุรการ - งานธุรการ - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
บริหารคลังสินค้าและกระจายสินค้าทั่วประเทศ

สาขา
บริษัท โลจิสท์พลัส จำกัด

สวัสดิการ
หยุดเสาร์อาทิตย์ ชุดฟอร์ม เบี้ยขยัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ และโบนัส

เงินเดือน - งานประจำ
12,000 - 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานธุรการ
ทำงานข้อมูล ใขั excel คล่อง ติดต่อประสานงานลูกค้าได้