ช่างอิเล็กทรอนิก - งานช่าง - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
จำหน่ายอุปกรณ์ห้องประชุม

สาขา
วีระซัพพลายส์

สวัสดิการ
ที่พักฟรีสำหรับ 6 เดือนแรก

เงินเดือน - งานประจำ
12,000 - 20,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานช่าง
ซ่อม และติดตั้งอุปกรณ์ห้องประชุม