จนท.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อื่นๆ - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
บริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ถือเป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

สาขา
บริษัท ซีพีแรม จำกัด

สวัสดิการ
สวัสดิการ

1. ประกันสังคม 2. รถรับ-ส่งพนักงาน 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 4. การปรับเงินเดือนประจำปี 5. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว6. กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน 7. การประกันอุบัติเหตุพนักงาน 8. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและครอบครัวพนักงานเสียชีวิต 9. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 11. เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12. โบนัส 4 ครั้ง/ปี

เงินเดือน - งานประจำ
20,000 - 24,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - อื่นๆ
รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ตรงตามความต้องการและทันเวลา