โฟร์แมน - งานก่อสร้าง - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง

สาขา
Kijphinyo material construction CO.,LTD.

สวัสดิการ
ประกันสังคม บ้านพัก ค่าล่วงเวลา

เงินเดือน - งานประจำ
15,000 - 25,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานก่อสร้าง
มีความสามารถอ่านแบบได้ สามารถเขียนแบบเบี้องต้นได้ เข้าใจงาน ขยัน ซื่อสัตย์