ธุรการฝ่ายขาย - งานธุรการ - งานสัญญาจ้าง

รายละเอียดบริษัท
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน โครงการ

สาขา
Twin electric company

สวัสดิการ
คอมมิชชั่น ประกันกลุ่ม โบนัส

เงินเดือน - งานสัญญาจ้าง
9,500 - 11,500 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานธุรการ
ประสานงานขาย ทำใบเสนอราคา ให้จ้อมูลสินค้า