งานเตรียมอาหาร และปรุงอาหาร - อื่นๆ - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
ร้านอาหาร

สาขา
zapseries

สวัสดิการ
มีที่พัก มีข้าวให้

เงินเดือน - งานประจำ
11,400 - 12,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - อื่นๆ
เตรียมอาหารเพื่อข่ยตามสูตร อายุ20-35
สามารถใช้แทปเลทเพื่อรับออเดอร์ได้ ขยัน สะอาด สู้งาน สนใจติดต่อมาได้เลย