Bartender - งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
โรงแรมขนาด 57 ห้อง

สาขา
พาร์คโบโร่ จำกัด

สวัสดิการ
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วัน/เดือน
- Service Charge (ได้ทันทีไม่ต้องรอผ่านโปร)
- ชุดพนักงาน
- อาหารพนักงาน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

เงินเดือน - งานประจำ
9,600 - 12,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
4 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม
-