ผู้ช่วยเชฟ - งานครัว - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
ร้านอาหาร บราวชูก้า

สาขา
ร้านอาหาร Brown sugar bistro & clean food

สวัสดิการ
มีที่พักให้ อาหารกลางว้น และตอนเย็น

เงินเดือน - งานประจำ
9,000 - 12,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานครัว
ทำอาหารและ จัดเตรียมอาหารเป็น ขยัน ทำงานเปนทีมได้ มีอัธยาศัยที่ดี เปิดรับความคิดเห็นคนอื่น