พนักงานขาย - อื่นๆ - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
บริษัท บัน จำกัด เป็นกลุ่มธุรกิจ ในการให้ บริการด้านเบเกอรี่/อาหารและเครื่องดื่ม ในนาม Mr.Bun ต้องการผู้สนใจมา เป็นหนึ่งในทีมงาน

สาขา
Mr. Bun สาขาแแฟชั่นไอส์แลนด์

สวัสดิการ
1. เงินเดือนประจำ
2. ปรับเงินเดือนประจำปี
3. กองทุนประกันสังคม
4. ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. โบนัสประจำปี
7. เงินช่วยเหลือกรณีเกิดประสบ ภัยพิบัติ
8. ของเยี่ยมผู้ป่วย / คลอดบุตร สำหรับพนักงาน
9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วันต่อปี เมื่ออายุงานครบ 1 ปี
1. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 2 ชุด
12. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับบิดา-มารดา คู่สมรส/บุตร
13. เงินช่วยเหลืออุปสมบท / แต่งงาน
14. กิจกรรมต่าง ๆ เช่น Walk Rally, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ
15. หลักสูตรการฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
16. อื่น ๆ

เงินเดือน - งานประจำ
10,000 - 20,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - อื่นๆ
ดูแลยอดขายภายในร้าน และ บริการลูกค้า