personal assistant - เลขานุการ - งานสัญญาจ้าง

รายละเอียดบริษัท
ออกแบบกราฟิก ออกแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบโฆษณา ออกแบบinterior

สาขา
บริษัทรีเจนซี่คอร์ปเปอร์เรชั่นจำกัด

สวัสดิการ
เลิกงานดึกได้และออกต่างจังหวัดได้มีรายได้พิเศษ

เงินเดือน - งานสัญญาจ้าง
17,000 - 25,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
4 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - เลขานุการ
9:00-18:00
ดูแลงานเจ้านาย เตรียมเอกสาร จัดเก็บดูแลงานประชุม อาหารว่างกาแฟและเครื่องดื่ม ติดตามไปประชุมในและนอกสถานที่
ขยัน อดทนมุ่งมันมีระเบียบมีวินัยในการทำงานเสมอต้นเสมอปลาย