Financial advisor - งานบัญชีและการเงิน - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ

สาขา
Termport

สวัสดิการ
- ท่องเที่ยวต่างประเทศ
- ประกันกลุ่ม
- โบนัสตามผลงาน

เงินเดือน - งานประจำ
15,000 - 30,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
5 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานบัญชีและการเงิน
ที่ปรึกษาทางด้านการเงินมืออาชีพ
- มีความสนใจเรื่องวางแผนการเงิน
- สร้างความสัมพันธ์และออกแบบวางแผนการเงินที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกัยผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าที่ได้รับเป็นสำคัญ
- คอยติดตามและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ
- ศึกษาข้อมูบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ

***ถ้ามี ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment consultant license) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ