เสริฟ - งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
Coffee & Bar

สาขา
ร้านtogetther

สวัสดิการ
วันหยุด

เงินเดือน - งานประจำ
8,000 - 11,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม
-