คนขับรถ - งานส่งสินค้า - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
โรงพิมพ์

สาขา
เค เอ็น เอส บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

สวัสดิการ
ประกันสังคม มี OT

เงินเดือน - งานประจำ
10,000 - 12,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานส่งสินค้า
-