ผู้ประสานงานโครงการ - งานออกแบบและผลิตสื่อ - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
construction:interior:turnkey

สาขา
บจก.วรรณ รูทส์

สวัสดิการ
-

เงินเดือน - งานประจำ
13,000 - 17,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานออกแบบและผลิตสื่อ
ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย โครงการนั้นๆ ให้เสร็จตามกำหนด