พ่อครัว/แม่ครัว - งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
ร้านอาหาร ดนตรีสด โฟล์คซอง

สาขา
ร้านอาหาร เฮือนรับลม ณ โขงเจียม

สวัสดิการ
-

เงินเดือน - งานประจำ
9,500 - 12,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม
เน้นรสชาต - ความสะอาด - และการแต่งหน้าจาน ตามลำดับ