ผู้จัดการร้านชานม - งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
นม ขนมหวาน

สาขา
Mongni (non)

สวัสดิการ
-

เงินเดือน - งานประจำ
12,000 - 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ดูแลและจัดการร้าน