OP Tour/Hotel (Phuket) ด่วน!! - งานขาย - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว, ทัวร์, โรงแรม, รับจองห้องพัก, รถตู้รับ-ส่ง, เรือสปีดโบ๊ทให้เช่า ฯลฯ

สาขา
Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.

สวัสดิการ
-เงินเดือนขึ้่นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
-มีค่าคอมมิชชั่นรายเดือน
-โบนัสประจำไตรมาส
-โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
-วันหยุด 2 วัน/สัปดาห์
-วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี
-วันหยุดพักร้อนประจำปี

เงินเดือน - งานประจำ
16,000 - 20,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานขาย
-สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-สามารถทำงานเป็นกะ/รอบได้
-ไม่มีปัญหาในการเดินทาง
-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอีเมล์
-สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
-ทำงานที่ตึก CCM บายพาส