พนักงานขายเขตกรุงเทพฯ - งานขาย - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Kleen Shoes, Baby's Bezt, Sweet Heart

สาขา
บริษัท เอ็ม ซ ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สวัสดิการ
เงินเดือน,เงินรางวัลประจำเดือน
ประกันสังคม,สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน

เงินเดือน - งานประจำ
16,250 - 29,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานขาย
คุณสมบัติ
วุฒิการศีกษาปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยัน,อดทน, มีความรับผิดชอบต่องาน
มีบุคคลค้ำประกัน