เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานธุรการ - งานประจำ

รายละเอียดบริษัท
ดูแลเด็กเล็ก

สาขา
Sansiri Nursery

สวัสดิการ
ประกันสังคม

เงินเดือน - งานประจำ
8,000 - 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ


จำนวนที่เปิดรับ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - งานธุรการ
ดูแลเอกสารเข้าระบบ
ดูแลตามบิลเก็บเงินลูกค้า
งานทั่วไป