SIAMPIWAT - ค้าขาย, ร้านค้า

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด คือ ผู้นำนวัตกรรมค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการระดับโลก อาทิ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน และไอคอนสยาม โดยดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สัญลักษณ์แห่งการนำเสนอความแปลกใหม่ให้ชีวิต” (The Icon of Innovative Lifestyle) สยามพิวรรธน์ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำความคิดที่สร้างสรรค์โครงการรูปแบบใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน และสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการค้าปลีกของประเทศไทยอยู่เสมอ